Home

Hartelijk welkom !

Bernard Descheemaeker-Works of Art werd opgericht in september 2000 en is gespecialiseerd in kunstvoorwerpen uit de middeleeuwen en de renaissance (ca. 1150-1675).

Op deze website vindt U een overzicht van mijn collectie. U kan er mijn nieuwsbrieven en catalogi online bekijken.

U vindt hier informatie over tentoonstellingen en opendeurdagen die ik organiseer.

Bij de verkopen aan musea vindt u een overzicht van meer dan 50 schilderijen en objecten die ik aan Belgische en buitenlandse musea heb verkocht.

Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Neem deze op bij uw favorieten en consulteer hem geregeld.

   


 
NIEUWE CATALOGUS
 


 

Mijn meest recente catalogus Artes Minores. Miniatuur-Meesterwerken in Ivoor, Email en Hout (1200-1700) (cat. nr.18) is vanaf vandaag online beschikbaar.
De term Artes Minores duidt op de totaliteit der toegepaste kunsten. Deze benaming klinkt evenwel eerder denigrerend alsof de kunstnijverheid een minder verheven kunstvorm zou zijn dan de schilderkunst, de architectuur of de beeldsnijkunst. Toch heb ik hier voor deze titel gekozen, niet omdat de in deze publicatie gepresenteerde stukken van een "minder verheven karakter" zouden zijn - het tegendeel is waar -, maar omdat in deze catalogus voornamelijk de toegepaste kunsten vertegenwoordigd zijn enerzijds en omdat het louter objecten van klein formaat betreffen anderzijds. In onderhavige publicatie beschrijf en illustreer ik immers zestien kleinere kunstvoorwerpen - enkele zelfs van bijna minuscule afmetingen - die echter alle van bijzonder hoge kwaliteit zijn en van een virtuoze artistieke meesterschap getuigen.
Vooral de laatgotische ivoorsnijkunst is buitengewoon goed vertegenwoordigd, maar er zijn ook vijf stukken émail champlevé, email translucide en email peint en enkele 16de en 17de eeuwse beeldjes en reliëfs.

Daarnaast kan u hier ook nog steeds mijn voorlaatste catalogus consulteren (Tam Sublimibus. Voordelig Geprijsde Kunstvoorwerpen uit de Middeleeuwen en de Renaissance; cat. nr.17).
In deze publicatie presenteer ik een collectie van meer dan veertig stukken kunst en antiek uit de middeleeuwen en de renaissance die niet onnodig duur zijn. Van niet één van deze kunstvoorwerpen overstijgt de vraagprijs het bedrag van € 25.000,-, ofschoon elk stuk toch geselecteerd is op basis van kwaliteit, authenticiteit, zeldzaamheid, herkomst en conditie.


 
BRUIKLEEN AAN HET RUBENSHUIS (Antwerpen)
 

Gezien mijn bijzondere band met het Rubenshuis en uit erkentelijkheid voor het hieraan verbonden documentatiecentrum (het zog. Rubenianum) heb ik het schilderij De Heilige Familie met Sint-Jan (Gerard Seghers, Antwerpen, ca.1638-1643 ; olieverf op doek: 72 X 102 cm) voor een periode van vijf jaar (2014-2019) in bruikleen gegeven aan het Rubenshuis te Antwerpen.
Zie ook: catalogus 9 (nr. 23).


 
BRUIKLEEN AAN THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (New York)
 

De ivoren spiegel die ik in mijn tentoonstellingscatalogus Als ic can (januari 2010) heb gepresenteerd. heb ik voor een periode van 10 jaar (2010-2020) in bruikleen gegeven aan The Metropolitan Museum of Art in New York, waar zich zijn pendant bevindt. Het is sinds de veiling van de collectie van Frédéric Spitzer (1893) geleden dat beide helften nog samen tentoongesteld werden.
Zie ook: catalogus 5 (pagina 5).